Petrona' Eventi Storici Centro Naturalistico Manulata Briganti della Sila

GELUSIA

Il Cuore del Calabrese, acceso dall'Amore,
se punto dall'Ira e dalla Gelosia,
prorompe in Minacce, a cui segue presto il Fulmine:

Vurria centu ducati d'acquavita,
E n'atri cientu de nuce muscata,
ppe me lavare sta vucca pulita
pensandu ca vasai na scellerata.

Quandu t'amava io, eri pulita,
E mo' si fatta na cane guastata,
mo' chi sbattisti a facce alla crita
pozze morire cumu na dannata.

Me statu dittu e me statu accertatu,
Ca si passu e sta strada campu pocu,
io passu e spassu cumu nu dannatu
ppecchi' la vita mia la pienzu pocu:
ad ogni spuntunera e' n'uomu armatu,
ogni finestra na vampa e fuocu.

Mu nesce fore stu gappu avantatu
ca dice ch'e'patrune e chistu locu!
Si nu mi dati a chilla chi aju amatu
Cca ce fazzu venire u terrimuotu.

I versi sono stati riportati da "IL PETILINO": LA MAGIA DEL VILLAGGIO PRINCIPE nei ricordi di Luigi Comberiati di Petilia Policastro, raccolti da Giuseppe Muraca di Petrona'.

 

 

InfiniMarketing.net SafeZone.it SafeZone.ro SafeZone.en Metalubs.it RAMA association Baratto Multilaterale LaProSila.eu Petrona.eu ProLoco.Petrona.eu K.Raf.Mar Blog